top of page

מוזמנים להתנסות בשיטה מעשית המאפשרת למנהיגים חברתיים, ולמערכות חברתיות  להתחבר אל האפשרות העתידית הגבוהה ביותר שלהם ולהגשים אותה.

המודל מבוסס על תיאורית U -  גישה להובלת שינוי מעמיק שפותחה על ידי  פרופסור אוטו שרמר, מרצה בכיר בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת MIT . הגישה יושמה ע"י מנהיגים בכל העולם במשך כ -25 שנה.

Invitation Video
bottom of page