top of page

מודל בשני מימדים  U.LAB

תרגמה – צופיה כהן

2D  הוא כלי גראפי שיכול לסייע בהבנת  אלמנטים של מערכת, כדי לגשר משלב רעיון ועד פעולה.  זוהי שיטה למתן צורה לרעיונות - ומבנה לתהליכים – סוג של ניסוח מתוך האינטואיציה.  בהקשר של התיאורית ה- U    אנו יכולים להשתמש בדיגום בכל שלב כדי ליצור תצוגות חזותיות של פרויקטים לשם ניתוח או הצגה בפני בעלי עניין פוטנציאליים.

חלק 2: יצירת אבטיפוסים 

השתמש בשאלות הבאות כדי להנחות את תהליך הדיגום, כדי לעזור לך לארגן ולייצג את המצב הנוכחי מאב טיפוס לתצוגה ויזואלית.


רמה א : שיום החלקים

מי כבר מעורב? את מי היית רוצה לכלול?

אלו אלמנטים נוספים כגון ארגונים, מגזרים, או אתרים- אתה רוצה לייצג בתמונה?


רמה ב: חקירת מסגרות

האם יש שלבים לפיתוח אב הטיפוס שלך?
האם יש גבולות לאב הטיפוס שחשוב לתאר?
 


רמה ג:  יצירת מערכות יחסים

איפה חיבורים בין החלקים והמסגרות?
האם יש חסמים שכדאי לציין? אילו חלקים אינם נכללים, בכוונה או שלא בכוונה?
איך אתה מתייחס לאב הטיפוס ומה עשוי להיות גבול הלמידה שלך בפרויקט?


רמה ד: לחשוף את המערכת האקולוגית

התמונה האם כוללת את החזון המקורי שלך והכוונה שלך?
איך יש בשורש הזה בכל העתיד המתעורר, שינוי בזהות ועצמי ?

חלק 1: חקור ועיסוק 


רמה א':

חלקים ("שחקנים")

השחקנים מייצגים את האנשים והמרכיבים של תמונת  המערכת. על דף ריק של נייר, התאמן בציור צורות מופשטות  ומרקמים בכל הגדלים. התחל עם עיגולים, אליפסות, ריבועים, מלבנים, משולשים, וכו', בכדי שהיד שלך תרגיש שהחומרים מוכרים לה, ובכדי למצוא את אזור הנוחות שלך בציור.  

כדאי גם לחקור מרקמים שונים, למשל קצוות מנוקדים, קווים מוצקים, אזורים מלאים, כתמים, מערבולות, וכו '.


רמה ב': מסגרות  

מסגרות מגדירות גבולות ויכולות לעזור לפעולות רצף לאורך זמן ומקום.  תחשוב על מסגרות כעל כלי ארגוני, כמו מעשים במחזה שביחד מספרים סיפור. לצייר סוגים שונים של גבולות מסגרות, כוללים תיבות, מעגלים גדולים, או אפילו להשתמש בקצה הנייר כמסגרת.


רמה שלישית: יחסים  

לחשיפה של יחסי קרבה ותלות הדדיים.  השתמש בחצים כדי להראות השפעה.  לשחק עם ציור צורות בגדלים דומים ושונים.  ראה איך הם נראים אחד ליד שני, או רחוק אחד מהשני או זה על גבי זה.  אתה יכול לחשוב על הצורות כמו לראות אנשים מלמעלה, כאילו אתה מסתכל למטה ממעוף ציפור. 


הרמה הרביעית: הקשר 

הקשר מספק משמעות וסיבת הקיום של הסיפור.  כלול את המהות של מה שרוצה להראות ולהישמע דרך המודל שלך. 

אם הציור עדיין אינו מייצג את נקודת מבט זו, והסיפור עדיין מתפתח, השתמש במילות הבהרה כדי לסייע לתאר את מה שאתה רוצה להעביר.

bottom of page