top of page

STACKEHOLDERS  INTERVIEWS

ראיון בעלי עניין

תרגום ישי יובל

ראיונות בעל ענין נערכים ע"י בעלי מקצוע עם אנשי מפתח מבין בעלי העניין: למשל, לקוחות, ממונים, מדווחים או עמיתים בתוך הארגון ומחוצה לו. הראיונות מאפשרים להיכנס לנעליהם של המרואיינים ולראות את תפקידך מבעד עיניהם של אותם בעלי ענין.

 

המטרה של ראיון בעל ענין היא לראות את עבודתך מזווית הראיה של בעלי העניין שלך. הוא  עונה על השאלה: מה בעלי העניין שלי רוצים ממני? לצורך מה הם זקוקים לי?

ניתן לעשות שימוש בראיונות בעלי ענין (stakeholders interviews) בכל אחד מהשלבים של תהליך ה-U. השימוש הנפוץ ביותר הוא במהלך שלב ההכנה של פרויקט.

ראיונות בעלי עניין מאפשרים:

  • בהירות משופרת לגבי משמעות עבודתך מזווית הראיה של בעלי העניין שלך.

  • הבנה כיצד בעלי העניין שלך אומדים את הערך שאתה יוצר עבורם

  • רעיונות כיצד לשפר מצב במהירות

  • זיהוי של מכשולים וחסמי דרך שיש צורך להסירם.

  • יחסים אישיים טובים ועמוקים יותר עם בעלי העניין העיקריים שלך.​

עקרונות:

צור שקיפות ואמון ביחס למטרה ולתהליך הריאיון; צור קשר אישי מוקדם ככל האפשר.

השעה את קולות השיפוטיות שלך (VOJ) כדי לראות את הסיטואציה מבעד עיני המרואיין שלך. מה שחשוב בנקודת זמן זו אינו האם אתה מסכים עם הדברים שהוא אומר לך. מה שחשוב כעת הוא שאתה לומד לראות את המצב דרך העיניים של בעל העניין שלך.

כנס אל אי-הידיעה שלך (כנס לדעה משוחררת): ככל שהשיחה מתקדמת, שים לב ותן אמון לשאלות שעולות אצלך, אל תחשוש לשאול שאלות פשוטות, או שאלות שאתה חושש שמא יעידו על חוסר ידע כלשהו.

כנס אל ההקשבה המוקירה שלך (הלב הפתוח שלך): התחבר אל המרואיין שלך בלב ובמחשבה פתוחים. הוקר והתענג באמת מהסיפור המתגלה לאוזניך ושים את עצמך בנעלי המרואיין שלך.

כנס להקשבה מתוך המרחב העתידי (כנס את הרצון החופשי): נסה להתמקד באפשרות העתידית הטובה ביותר עבור המרואיין שלהרגשתך מבקשת להופיע. כיצד ייראה עתיד מיטבי אפשרי זה?

מנף את כוחם של נוכחות-מוחשת ושקט: אחת ההתערבויות האפקטיביות ביותר כמראיין היא להיות בנוכחות מלאה עם המרואיין ועם המצב הנוכחי – מבלי להפריע לרגע קצר של דממה. רגעים של דממה עשויים לשמש כנקודת מפנה חשובה להעמקת רמת ההתבוננות של שיחה. לעתים קרובות הזדמנויות אלו אינן ממומשות משום שהמראיין מרגיש חובה להתערב ולשאול את השאלה הבאה. היה אמיץ. הישאר בפתיחות של כאן ועכשיו.  

לשימוש עם ...:

כלי הקשבה ותשומת לב.

Listening and mindfulness tools


דוגמא - משתתף בסדנת בנית - יכולות של מנהיגות:

"כעובד חדש חשתי שאין מידה רבה של אמון בתוך הארגון. עם כל התהיות הללו בראשי, התבקשתי לערוך ראיון 'בעלי ענין', כהכנה לסמינר מנהיגות. הדבר הראשון שהבחנתי היה שראיונות בעלי ענין שונים ב-180 מעלות משיחה רגילה. לא בקרה והתמקחות על תכניות שהכנתי מראש וניסיונות לשכנע את הצד השני. להיפך: היה עלי להסיט את זווית הראיה שלי ולשים את עצמי בנעלי בעל העניין: 'כיצד היא או הוא רואים את התפקיד שלי? היה עלי למצוא כיצד אוכל לשרת את בעלי העניין שלי כך שהם יצליחו... אולם אז היה משהו מדהים: המרואיינים עזרו לי במידה שלא תאמן. הם חסכו לי חודשים של עבודה ותקשורת! למדתי דברים מזווית הראיה של בעלי העניין שלי באופן כה גלוי שלעולם לא שמעתי ב'שיחות רגילות'. זמן קצר אחרי הראיונות, אנשים שלא הכרתי באו ואמרו, 'שמענו על התקשורת הפתוחה הזו שלך. עלינו לומר לך שהן יצרו אמון רב. כיצד אתה עושה זאת?" 

 

 

 

 

מקורות:

C. Otto Scharmer, (2009) Theory U: Learning from the Future as it emerges. Berrett- Koehler: San Francisco. Chapter 21.

מסמכים קשורים:

PI Tool: Stakeholder Interviews

Case Clinic

Dialogue Interview

Guided Journaling

Prototyping

Sensing Journey

Shadowing

Stakeholder Interviews

  

https://www.presencing.com/tools/stakeholderinterviews-0 

התארגנות:

ראיונות בעלי עניין יעילים יותר במפגש פנים-אל-פנים. במידה וראיון ישיר אינו אפשרי, קיים ראיון טלפוני.

זמן

שתי ההערכות המוצעות הינן השערות ויש להתאימן לכל מקרה לגופו:

30-45 דקות לראיון טלפוני

30-90 דקות לראיון פנים-אל-פנים.

שריין 30 דקות נוספות לפני הריאיון להכנה 20 דקות לאחריו, לבחינה והערכה.


העזר בהנחיות לריאיון (שאלון), אבל הרגש חופשי לסטות ממנו במידת הצורך. הכן ניר ועט לרישום הערות.

תהליך:

צעד 1

זהה את בעלי העניין הרלוונטיים לסיטואציה או לאתגר/הזדמנות הנוכחיים. הגדר או שנה שאלות כדי להתאימן להקשר הספציפי. קבע פגישות.

החלט האם לשלוח מראש את השאלות למרואיין. 

לפני הפגישה עם המרואיין, אפשר לעצמך זמן קצר להכנה רגועה או דממה.

צעד 2

למשל, קח 20-30 דקות לפני הפגישה כדי להירגע ולצפות מראש את השיחה בראש ובלב פתוחים.

צעד 3

במהלך הריאיון, הקשב כאשר ראשך ולבך פתוחים לרווחה, רשום הערות, בהתאם לעקרונות הבאים:

שאל שאלות בספונטניות: הרגש חופשי לסטות מהשאלון המוכן במידה וצצות לך שאלות חשובות. השאלון נוצר כדי לשרת אותך ואת עבודתך – לא להיפך.

שאלון לדוגמא

  • מה הוא היעד החשוב ביותר שלך וכיצד אני יכול לעזור לך לממש אותו? (לשם-מה אתה צריך אותי?)

  • באיזו אמת מידה אתה משתמש להעריך האם תרומתי לעבודתך הייתה מוצלחת?

  • אם הייתי יכול לשנות שני דברים שהם בתחום אחריותי במהלך ששה החודשים הקרובים, מה היו השניים שייצרו את הערך והרווח הגדולים ביותר עבורך?

צעד 4

מיד לאתר תום הריאיון, קח זמן לחשוב על התובנות העיקריות ורשום את מחשבותיך. 

צעד 5

סגור מעגל: שלח מסר תודה למרואיין שלך מיד לאחר כל ראיון (בתוך 12 שעות).

bottom of page