top of page

CASE CLINIC

מעבדת חקר מקרים u-lab

הכלי מאפשר הסתכלות על סיטואציה/בעיה בעוד דרכים ומפתח עוד גישות לפתרון בעיות.

 

בכל קבוצה יש 3  תפקידים- מציגת מקרה, מנחה ושומרת הזמן. 

 

מציגת המקרה - על המקרה המוצג להיות  ממוקד, בהיר, כשהמציגה היא בתפקיד מפתח בסיטואציה, ומבקשת לקדם שינוי משמעותי. 

זכרו הצגת  מקרה אמתי ומשמעותי דורשת פגיעות ואומץ, זהו אתגר אמיתי והזדמנות להתפתחות. 

 

תפקיד המנחה- להקשיב ולשמור שיעלו על החלקים בסיפור בעיקר שלא תהיה שיפוטיות ולא ינתנו הצעות בשלב לפני שלב 5. 

 

שומרת הזמן- מודאת שמתקדמים דרך כל 7 השלבים בזמן הניתן.

צעד 5

20 דק'

שיח רפלקטיבי – שיח משותף איך כל התובנות שעלו יכולות לתת זויות ראיה חדשות, תובנות  מענים, רעיונות לסיטואציה במסע הלמידה של נותנת המקרה.

שמרו על זרימה והתכוונות לטובת נותנת המקרה, איך אתם יכולים לתמוך מבלי ללחוץ, ובכל זאת לתרום לה.

 

צעד 6

8 דק'

הערות סיכום של כל אחת מהמשתתפות

הערת סיכום של נותנת המקרה, איך אני רואה עכשיו את המקרה וההתפתחות שלו קדימה.

להודות ולהוקיר את התמיכה הקבוצתית והחשיבה המשותפת.

 

צעד 7

2 דק'

סיכום אישי בכתיבה של כול אחת ואחת מכן לעצמה –

מה למדת על עצמך,

מה למדת שהוא חדש לך,

מה קיבלת? ומה התפתח מהשיחה.

צעד 1

12 דק'

בחרו מי מציגה אירוע ומי שומרת על הזמנים ומי מנחה.

צעד 2

15 דק'

מציגת המקרה: יש לתאר את המצב העכשווי, וגם איך האחרים רואים את המצב. לאחר מכן על המציגה להגיד מה יחשב מבחינתה הצלחה של ההיוועצות. מה הלמידה שהיא מבקשת לעצמה על מה היא מוכנה לוותר , מה היא לא יודעת, מה היא מוזמנת לעצמה בהיוועצות הזו, ומה היא מבקשת מהקבוצה.  

אל תתנו עיצות רק הקשיבו בהקשבה עמוקה.

תפקיד המנחה -  לא מאפשר לתת הצעות בשלב הזה ולוודא שכל המרכיבים יכללו בזמן ההצגה, בעיקר נושא הלמידה העצמית

צעד 3

3 דק'

רגע של שקט – כל אחת מתחברת ללב – מה אני שומעת מהלב?

מה צף ממני? מה הדימויים שעולים לי, מחוות גוף, להקשיב פנימה בלי לשפוט. מה מצייג את התמצית של מה ששמעת?

 

צעד 4

10 דק'

מראה-  דימויים (ראש פתוח), תחושות (לב פתוח) , מחוות גוף (רצון פתוח)

אחרי שכל אחד חולק את הדימויים , תחושות ומחוות ,

מציגת המקרה – מסכמת מה היא שמעה

 

bottom of page