top of page

מסע  תחושתי ב-19 צעדים

תרגום צופיה כהן

1. איזו כוונה הביאה אותך לu.lab? (כולל ממדים אישיים, ארגוניים, חברתיים)

2. מתי היה הרגע בחיים שלך בו נוצרה לראשונה הכוונה לעשות את השינוי הזה? (כאשר הכוונה שלך צצה לראשונה?)

3. איך הדחף הזה, נצנוץ הכוונה, התפתח מאז (2-3 שלבים, או גלגולים)?

4. סדק: "איפה, עכשיו, אתה מרגיש שיש הזדמנות  לאפשרות עתידית?"

5. אם האפשרות העתידית  הזו יכולה היתה לדבר - מה היא היתה  אומר לך עכשיו?

6. במסע u.lab שלך עד כה, מה שהיה הכי מעורר  השראה , מפתיע או תמוה?

7. תסכול: מה הכי מתסכל אותך  בעבודה הנוכחית שלך ו / או בחיים האישיים ?

8. מסוק: צפה את עצמך מלמעלה (כאילו אתה במסוק). מה אתה עושה? מה אתה מנסה לעשות בשלב זה של המסע המקצועי והאישי שלך?

9. מסוק השני: צפה הקהילה / ארגון או התנועה שלך , מלמעלה: מה שאתם מנסים לעשות באופן קולקטיבי בשלב הנוכחי של המסע הקולקטיבי שלכם?

10. לאור אמור לעיל, מה שאלות שאתה עכשיו צריך לשאול את עצמך?

11. עצמי הצעיר שלך: תראה את המצב הנוכחי שלך מנקודת המבט שלך כאדם צעיר, בתחילת המסע שלך: מה יש לאדם הצעיר הזה לומר לך?

12. טביעת רגל: תארו לעצמכם שאתם יכולים להריץ קדימה את החיים עד לרגעים האחרונים של חייכם, כשהגיע הזמן לעבור על מה שעברתם בחייכם. מתוך ההסתכלות אחורה על מסע החיים שלכם בכללותו. מה היית רוצה לראות באותו רגע? מה טביעת רגל אתה רוצה להשאיר מאחור על פני כדור הארץ?

13. מנקודת מבט של עתיד: איזו עצה יש לך לעצמך הנוכחי?

14. עכשיו תחזרו שוב להווה ולגבש מה אתה רוצה ליצור: החזון וכוונתך ל3-5 השנים הבאות. איזה עתיד אתם רוצים ליצור? מה הם מרכיבי הליבה החיוניים של העתיד שאתה רוצה ליצור בעבודה שלך אישית, מקצועית וחברתית איזה שינוי בחיים? תאר כקונקרטי ככל האפשר.

15. לשחרר ולוותר: על מה היית צריך לוותר על מנת להביא את החזון שלך למציאות? מה הם הדברים הישנים שחייבות למות? מהו העור הישן (התנהגויות, הנחות, וכו '), כי אתה צריך לשחרר מחייך?

16. לאפשר לדברים לבוא: מה אלמנטים של עצמך אתה צריך לטפל, לחזק ולטפח, כדי לחקור מה הלאה בחיים או בעבודה שלך?

17. יצירת מודל: בשבועות ובחודשים הבאים, אם היית יוצר אב טיפוס של מיקרוקוסמוס של העתיד שבו אתה יכול לגלות את ה"חדש" על ידי עשייה, איך המודל הזה היה נראה?

18. אנשים: מי יכול לעזור לך להפוך את האפשרויות העתידיות שלך למציאות? מי עשויים להיות עוזרי הליבה והשותפים שלך?

19. פעולה: אם היית צריך לממש את הפרויקט של הבאת הכוונה שלך למציאות, מה המעשים ראשונים שאתה צריך לעשות ב 3 הימים הבאים?

bottom of page