top of page

חוזה קורונה

ראיון זה הוא חלק מקורס U.Lab 2x

חוזה קורונה הוא דירקטור לשותפויות אסטרטגיות בעיריית אוקלנד, קליפורניה. הוא נותן את זווית הראיה של הממשל המקומי על נושא הכלכלה המקומית וארגוני העוגן.

חלק 1: כש-Uber באו לעיר

קישור לסרטון.

אורך: 06:26

כשחברת אובר Uber הודיעו שהם עומדים להעביר את הנהלת החברה לעיר אוקלנד, לא היו לנו הרבה דרכים להשפיע עליהם. הם לא באו לעירייה לבקש טובות, אלא פשוט בנו את הבניין שלהם ושילמו במזומן. לא ביקשו הקלות בארנונה. כך שלא היה לנו דרך ללחוץ עליהם. מה שהחלטנו עשות היה לכתוב להם מכתב שאמר: ברוכים הבאים לאוקלנד, אנחנו שמחים שבאתם. הנה הערכים שאנחנו מאמינים בהם: אכפת לנו מרבגוניות האוכלוסיה, אכפת לנו מקהילת האמנים, מערכי העבודה ואנו מקווים שגם לכם אכפת מהם. יש לכם הרבה כוח כתאגיד גדול לעשות טוב לקהילה המקומית, והנה כמה דרכים בהם תוכלו לעזור: אתם יכולים להיות פילנטרופים, אבל יש דרכים יותר חשובות: יש לכם את הכוח להעסיק כוח אדם מקומי, ולרכוש מוצרים ושירותים מקומיים, ואתם יכולים לעודד את 3000 העובדים שלכם בעיר להיות אזרחים פעילים בקהילה המקומית, דרך התנדבות ושימוש כמנטורים. לא הייתה לנו את הכוח של שימוש במדיניות עירונית, אבל היה לנו את הכוח להזמין אותם לשיחה רצינית. חברות טכנולוגיה שונאות ששולחים להן רשימת דרישות שהן צריכות לעמוד בהן. אבל הן אוהבות שיחה רצינית על הדברים שחשובים לשני הצדדים כדי להגיע להסכמה. לא היו לנו ציפיות מהמכתב, והתוצאה הייתה שמנכ"ל החברה יצר קשר ואמר שהם רוצים לשבת ולדבר על מה הם יכולים לתרום לעיר. נתתי להם דוגמה של רכישת קפה מקומית במקום מספק ארצי – יש עסק מקומי המופעל על ידי אמנית שחורה, המעסיקה אסירים לשעבר, ואם הם יקנו ממנה את הקפה, הם יתרמו רבות לקהילה המקומית בעקיפין. אם אתם לא מעסיקים ישירות אסירים לשעבר, תקנו ממישהו שכן עושה זאת. אז הם התחילו מזה ומרכישה ממספר עסקים מקומיים אחרים שהמלצנו עליהם, ולאט לאט הרחיבו את ההשפעה שלהם בקהילה. עבורי זאת הייתה דוגמה מצוינת לאיך אפשר לעבוד מול תאגיד גדול, ולהשתמש בדוגמה הזאת בעבודה מול חברות אחרות. יום אנו עושים זאת מול כל חברה שפותחת סניף חדש באוקלנד, ואנחנו קוראים לזה מנהיגות דרך ערכים. וככל שאנחנו מובילים עם הערכים שלנו, כך אנו מושכים יותר עסקים מהסוג הנכון – אלה שבאים לא בגלל שבסן פרנסיסקו יקר מידי, אלה בגלל שהם נמשכים לערכים שלנו.

חלק 2: מי מרוויח מהפיתוח באוקלנד?

קישור לסרטון.

אורך: 10:23

האוכלוסייה בסן פרנסיסקו הייתה מורכבת מ-50% שחורים. היום שיעור השחורים עומד על 2% בלבד, מכיוון שעם הצלחת העיר ערך הנדל"ן עלה מאוד, והאוכלוסיות החלשות לא יכלו להרשות לעצמן לגור שם יותר. גם באוקלנד החל תהליך כזה, אבל היום העירייה מבינה אותו ורוצה לעצור אותו. הערכים שהעיר מאמינה בהם כוללים רבגוניות של האוכלוסייה ותמיכה באומנים בעיר, ולכן בניית דיור יקר המיועד לעשירים לא מסתדר עם ערכים אלו. לעירייה יש שטחים נרחבים בבעלותה, והיא יכולה להחליט אילו יזמים יפתחו אותם ויבנו עליהם, ולכן היא מעדיפה דיור בר השגה, ופרויקטים של עירוב שימושים.

bottom of page