top of page

MyCultiver

ראיון זה הוא חלק מקורס U.Lab 2x

פרויקט MyCultiver שם לו למטרה להפיק 20,000 מנות בריאות וממקור מקומי ביום להפצה למערכות, כמו למשל למערכות בריאות, ובתי ספר, ובכך לספק משרות והזדמנויות לבעלות קואופרטיבית לתושבים, ולתמוך ביצירת מזון מקיים, ולהקל על הגישה למזון בריא לקהילות באזור. לדבריהם: "זהו יותר מסתם פרויקט מקומי, הוא מיועד להיות "אסטרטגיית פיתוח אקו-סיסטמית" חדשנית ומודל להעתקה, המכוונת מערכת מזון אזורית שוויונית, בריאה וחסינה, המתחילה בצפון קליפורניה. סיפורו של הארגון מובא בידי ארבעה אנשים שהיה להם חלק משמעותי בהקמתו. זהו סיפור שאפשר, ורצוי, שיבינו אותו ממספר נקודות השקפה. פרק זה כולל 18 קטעי ראיונות קצרים עם ארבעת האנשים הללו.

סקירה

ARC – עוגנים לקהילות חסינות – הוא שיתוף פעולה חוצה מגזרים, שהוקם בידי Emerald Cities ו- Health Care Without Harm, כדי להתמודד עם גורמי הבריאות החברתיים, הכלכליים והסביבתיים, על ידי מינוף הנכסים והיכולות של מוסדות עוגן ושותפים בקהילה באזור מזרח מפרץ סן פרנסיסקו. הפעילות מתמקדת בהרחבת ההון והבעלות הקהילתית, שיפור מדדי הבריאות, וחיזוק היכולות של תושבים לא לבנים (תרגום של people of color) ובעלי הכנסה נמוכה עד בינונית, להיות חסינים בפני השינויים הכלכליים והאקלימיים. אחר הפרויקטים הראשונים של היוזמה הוא MyCultiver. ארגוני המפתח ביוזמה הם:

Emerald Cities: עובדים לעבר תשתית ציבורית ירוקה בדרך המספקת שוויון, גישה, ומשרות מאוגדות בעלות שכר גבוה עבור קהילות בעלות שכר נמוך ובעלות תושבים לא לבנים.

Healthy Food in Healthcare (פרויקט של Healthcare Without Harm): עובדים עם בתי חולים ומערכות בריאות הרוצים לשפר את הקיימות של מערכות שירות המזון הפנימיות שלהם.

Food Service Partners: מפעילים מתקנים לייצור מזון עבור מערכות הבריאות בכל צפון אמריקה.

הסרטונים המומלצים הם: 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13.

הסרטונים:

 1. היכרות עם טרה מרצ'נט מ- (Emerald Cities (02:25 - קישור לסרטון.

 2. היכרות עם לוסיה סייר מ- (Healthcare Without Harm (01:03 - קישור לסרטון.

 3. היכרות עם שרה וואלי מ- (Food Service Partners (01:05 - קישור לסרטון.

 4. היכרות עם אנג'לו ביזארו, יושב הראש של (Food Service Partners (01:48 - קישור לסרטון.

 5. איך הכל התחיל – אנג'לו (02:59) - קישור לסרטון.

 6. המודל העסקי – אנג'לו (01:02) - קישור לסרטון.

 7. פרדיגמה כלכלית חדשה – (04:53) - קישור לסרטון.

 8. מזון איכותי, מעגלים סגורים, אפס בזבוז (02:11) - קישור לסרטון.

 9. השפעות אקלימיות (01:20) - קישור לסרטון.

 10. עוזרים לעסקים מקומיים קטנים לגדול (03:36) - קישור לסרטון.

 11. התנאים שאפשרו את הפרויקט (08:30) - קישור לסרטון.

 12. העסקת עובדים מתוך הקהילה (03:40) - קישור לסרטון.

 13. מה יוצר שותפות טובה? (02:23) - קישור לסרטון.

 14. כוחו של הרכש (01:05) - קישור לסרטון.

 15. שבירת המחסומים (01:56) - קישור לסרטון.

 16. אינדיקטורים להשפעה קהילתית (01:00) - קישור לסרטון.

 17. הסתכלות עשר שנים קדימה (03:30) - קישור לסרטון.

 18. רתימת בתי ספר (01:51) - קישור לסרטון.

bottom of page